EEN ZAAL HUREN IN EDE?
De Open Hof beschikt over twee grote zalen, enkele middelgrote zalen en een aantal kleinere zalen.
De grote zalen zijn geschikt voor diverse activiteiten zoals lezingen, vergaderingen, bridgedrives en zangverenigingen. 
De zalen beschikken over goede geluidsvoorzieningen. 
Voor het houden van presentaties tijdens bijeenkomsten beschikt kerkcentrum Open Hof over een goede beamer. Recent is ook in de kerkzaal een moderne beamer en projectiescherm geďnstalleerd. Ten behoeve van bijeenkomsten zijn projectieschermen in de verschillende zalen aanwezig of te plaatsen. 
Ook kunt u beschikken over een whiteboard en/of flipover.

 

PARKEERGELEGENHEID
Direct naast het kerkgebouw is ruim voldoende parkeergelegenheid (gratis parkeren!)
GEBOUW & BEHEER
De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Open Hof berust bij de Beheersraad. Voor het dagelijks beheer is een beheerder aangesteld.
Afspraken voor het gebruik van ruimten in de Open Hof worden met de beheerder gemaakt. Het verdient aanbeveling dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen, want het is niet vanzelfsprekend dat er altijd ruimte beschikbaar is.
Heeft u vragen over het gebouw, zaalhuur, catering etc mail dan naar Hans Kaldeway: of bel: 639426.
 
 

CATERING

ROUTEBESCHRIJVING

TARIEVEN

Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 

Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
telefoon 0318-622292